top of page
  • Þórshamar

Beltapróf, Heiðmörk, Tarzan og sumarönn

(English Below) Gráðun / Beltapróf Hverjir fá að fara í gráðun/beltapróf? Skoða lista HÉR. Hvenær á iðkandi að mæta í gráðun/beltapróf? Skoða dagskrá HÉR. Allt á sama stað í möppunni HÉR. Einnig má finna grófa dagskrá neðar í fréttinni. Gráðun fyrir alla (nema meistaraflokk) verður því helgina 14.-15. maí. Yngri hópar eru í gráðun á laugardaginn og eldri hópar og lengra komnir á sunnudaginn. Dagskrá og nafnalisti má finna hér að ofan. Gráðun fyrir iðkendur í meistaraflokki (og Kristján Inga) verður mánudaginn 16. maí. Dagskrá og nafnalisti má finna hér að ofan. Ef einhver vill fá rökstuðning af hverju hann/hún/hán fær ekki að taka gráðun í þetta skiptið getur sá iðkandi sent tölvupóst á yfirþjálfara meistaraflokks, sensei Birkir: birkir@thorshamar.is Sjúkragráðun: Það var galli í fyrra skráningarskjalinu fyrir sjúkragráðun. Ég ætla að biðja ALLA um að skrá sig AFTUR sem ætla í sjúkragráðun. Núna eru Sunny Songkun, Flóki Snær og Michael Angelo þeir einu sem eru skráðir í sjúkragráðun. Skráðu þig í sjúkragráðun HÉR. Gott að vita: Til þess að fá að taka gráðun þarf iðkandi að hafa mætt reglulega yfir önnina og greitt fyrir önnina/árið. Beltaprófið kostar 2000 kr og í því er innifalið belti og gráðunarbók (fyrir þá sem eru að taka rautt belti). Hægt er að ganga frá greiðslu í afgreiðslunni eða í gegnum Sportabler. Ef einhverjar spurningar vakna varðandi gráðun getið þið sent tölvupóst á thorshamar@thorshamar.is Tarzan og fleira! Mánudaginn, 16. maí verður boðið upp á Tarzan leik fyrir alla barnaflokka: Tarzan fyrir C. flokk frá 16:00 - 16:50. Tarzan fyrir B. flokk frá 17:00 - 17:50. Tarzan fyrir A. flokk frá 18:00 - 18:50. Síðasta æfingavikan í Þórshamri er 9. maí - 15. maí. Engar hefðbundnar æfingar eru eftir beltapróf. Mánudaginn 23. maí, eftir ferðina okkar í Heiðmörk (sunnudaginn 22. maí), hefst hins vegar sumarönnin hjá okkur í Þórshamri þar sem boðið verður upp á æfingar fyrir alla flokka. Nánari upplýsingar koma síðar.


Heiðmörk


Til þess að enda vorönnina með stæl ætlum við í Heiðmörk sunnudaginn 22. maí. Við í Þórshamri höfum farið árlega í Heiðmörk og haldið upp á það að vorönninni er lokið.


Sunnudaginn 22. maí kl. 13:00 - 15:00 ætla allir flokkar (börn, unglingar og fullorðnir) saman í Heiðmörk, Furulundi. Það verður farið í brennó, kíló og fleiri skemmtilega leiki. Einnig verður eitthvað matarkyns í boði á staðnum fyrir alla, líkt og tíðkast.


Þetta er ókeypist skemmtun en iðkendur eru vinsamlegasta beðnir um að skrá sig HÉR og einnig ef þeir eru á sérfæði. Lokað er fyrir skráningar mánudaginn 16. maí.


Við hvetjum ykkur til þess að nýta Facebook hóp Þórshamars HÉR þegar nær dregur ef ykkur vantar far eða eruð með laust sæti í bílnum ykkar.


Hvar er Furlundur?

Sjá brot úr korti neðst í tölvupóstinum.

Google Maps hlekkurHÉR

(In English) Grading / Belt test Which practitioners may take the belt test? View list HERE. When should a practitioner attend the grading / belt test? View schedule HERE. Everything in one place HERE. You can also find a rough schedule at the bottom of the email but unfortunately it is only in Icelandic. Grading for everyone (except masterclass) will be the weekend 14.-15. May. Younger groups grading is on Saturday and older groups and advanced on Sunday. A schedule and list of names of those who are allowed to go to grading can be found above. Grading for practitioners in masterclass (and Kristján Ingi) will be held on Monday 16 May. A schedule and list of names of those who are allowed to go to grading can be found above. If someone needs to get an explanation as to why that person is not allowed to take the next belt this time, the practitioner can send an email to the head coach, sensei Birkir: birkir@thorshamar.is Make-up grading: There was a flaw in the registration document for make-up grading. I'm going to ask EVERYONE to sign up AGAIN for the make-up grading.Currently, Sunny Songkun, Flóki Snær and Michael Angelo are the only ones registered for the make-up grading. Register for make-up grading HERE. Good to know: In order to be able to atend the grading, a practitioner must have attended regularly during the semester and paid for the semester / year. The belt test costs 2000 ISK and includes a belt and a grading-book (for those who are grading for red belt). Payment can be made at the front desk or through Sportabler. If you have any questions regarding the grading, you can send an e-mail to thorshamar@thorshamar.is

Tarzan and more! Monday May 16th a Tarzan game will be offered for all children's teams: Tarzan for Group C. from 16:00 to 16:50. Tarzan for Group B. from 17:00 to 17:50. Tarzan for Group A. from18:00 to 18:50. The last training week at Þórshamri is 9 May - 15 May. There are no normal trainings after the belt test. Monday, May 23, after our trip to Heiðmörk (Sunday 22 May), the summer semester begins at Þórshamar, where trainings will be offered for all classes. More information will come later.

Heiðmörk


To end the spring semester in style, we are going to Heiðmörk on Sunday 22 May. We in Þórshamri have gone to Heiðmörk every year and celebrated that the spring semester is over.


Sunday 22 May at 1 pm - 3 pm all classes (children, teenagers and adults) will come together at Heiðmörk, Furulund. There will be brennó, kíló and other fun games. There will also be some food on site for everyone, as usual.


This is a free entertainment but practitioners are kindly asked to register HERE and also if they are on a special diet. Registration closes on Monday 16 May.


We encourage you to use Þórshamar's Facebook groupHEREwhen it comes to that if you need a ride or have a vacant seat in your car.


Where is Furlundur?

See a screenshot of a map at the bottom of the email.

Google Maps link HERE
92 views0 comments

Recent Posts

See All

Aðalfundur haldinn 4. mars kl. 20

Aðalfundur Þórshamars verður haldinn í húsnæði félagsins mánudaginn 4. mars 2024 kl. 20. Á dagskrá eru hefðbundin aðalfundarstörf. Stjórn félagsins hvetur félagsmenn til að mæta og taka virkan þátt í

bottom of page