top of page
  • Þórshamar

Gráðun unglinga/fullorðinna 13. desember / Teen/Adult Grading, December 13th

Updated: Dec 14, 2020

*English below*


Dagskrá

Unglingar fæddir 2005–8 þreyta gráðun í Brautarholti 22. Eldri iðkendur þreyta gráðun á Zoom. Gráðunin verður hópaskipt og hver hópur mætir á tilteknum tíma. Vinsamlegast mætið stundvíslega!


Iðkendur sem taka gráðun á Zoom eru beðnir að hita sig upp áður en þeir mæta í Zoom-streymið. Fundarnúmer: 354-551-4003, lykilorð: karate.


Í þessum nafnalista má sjá klukkan hvað hver iðkandi á að mæta. Ef nafn vantar á listann, hafið samband við Maríu, maria@thorshamar.is, 857-3356.


Streymi

Áhorfendur eru ekki heimilir í húsi á gráðun. Hægt er að fylgjast með beinni útsendingu úr gráðuninni gegnum Zoom. Fundarnúmer: 354-551-4003, lykilorð: karate.


Sjúkragráðun

Þeim sem forfallast í gráðun vegna veikinda býðst að þreyta sjúkragráðun í janúar. Dagsetning verður ákveðin þegar nær dregur. Skráið ykkur í sjúkragráðun með því að senda tölvupóst á thorshamar@thorshamar.is.


Gráðunarkröfur

Gráðunin verður eins konar karate-óvissuferð, samsett úr krefjandi kihon-æfingum og þrekæfingum sem hæfa aldri og reynslu iðkenda. Ekki verður kata eða kumite á gráðuninni.


Beltið

Unglingar og fullorðnir gráðast í belti í núverandi lit með svartri rönd.


Þessi sérstöku belti verða til marks um það að iðkendur hafi komist í gegnum einstaka önn í sögu Þórshamars. Á næstu hefðbundnu gráðun verður reynslan sem liggur að baki þessu belti tekin með í reikninginn.
********

*English version*


Schedule

Teens born in 2005–8 will take their grading in Brautarholt 22. Older participants will test on Zoom. The grading will be divided into groups and each group is assigned a time. Please be on time!


Participants in the Zoom grading are asked to warm up before they join the Zoom meeting. Meeting ID: 354-551-4003, password: karate.


This list of names shows when each person should come. If a name is missing from the list, please contact María, maria@thorshamar.is, 857-3356.


Live Stream

No in-person audience is permitted at the grading. The grading can be watched live via Zoom. Meeting ID: 354-551-4003, password: karate.


Make-Up Grading

Those who are unable to attend the grading due to illness are invited to participate in a make-up exam in January. The date will be decided later. Register for the make-up exam by emailing thorshamar@thorshamar.is.


Grading Syllabus

The grading will test a variety of kihon and strength/conditioning exercises suitable to the age and experience of the participants. There will be neither kata nor kumite in the exam.


The Belt

Teens and adults will test for a belt in their current color with a black stripe.


These special belts represent the fact that students made it through a unique semester in the history of Þórshamar. At the next conventional grading, we will take the experience behind these belts into consideration.


145 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page