top of page

ÆFINGAGJÖLD (PRACTICE FEES)

Verðskráin gildir frá hausti 2023. (English below)

Við bjóðum upp á fjölskylduafslátt fyrir systkini, foreldra/börn og hjón.

40% afsláttur er veittur af því gjaldi sem lægra er. Ganga þarf frá greiðslum fyrir 1. september. 

Aðeins er hægt að greiða æfingagjöldin í gegnum Sportabler-appið. 

Frá og með haustinu 2023 verður aðeins boðið upp á að greiða árgjald en ekki fyrir stakar annir. Árgjaldið gildir frá ágúst 2023 til júlí 2024. Ef iðkandi hættir á tímabilinu mun félagið að sjálfsögðu koma til móts við iðkendur og/eða forráðamenn. 

Ef einhverjar spurningar vakna er tengjast greiðslum eða æfingagjöldum er best að senda fyrirspurn á netfangið: thorshamar@thorshamar. is.

Ef einhverjar spurningar vakna í tengslum við æfingar er best að senda þjálfara viðkomandi flokks/hóps fyrirspurn í gegnum Sportabler. 
 

Ef iðkandi þarf að hætta æfingum af ófyrirséðum ástæðum er viðkomandi hvattur til að hafa sem fyrst samband við félagið þannig að hægt sé að finna lausn á því hvernig best verði staðið að endurgreiðslu æfingagjalda. 

Leitið eftir frekari upplýsingum í afgreiðslu félagsins eða í gegnum netfangið: thorshamars@thorshamar.is.

The price list is valid from autumn 2023. We offer family discounts for siblings, parents/children and couples. A 40% discount is given on the lower fee. Payments must be completed by September 1. The training fees can only be paid through the Sportabler app. From the fall of 2023, it will only be possible to pay an annual fee and not for individual semesters. The annual fee is valid from August 2023 to July 2024. If a practitioner stops training during the period, Þórshamars will accommodate the practitioner and/or guardians. If you have any questions about sending payments or fees, it is best to send an inquiry to the email address: thorshamar@thorshamar. is. If there are any questions in relation to training, it is best to ask the coach of the class/group via Sportabler. If a practitioner has to stop training due to unforeseen circumstances, it is necessary to contact Þórshamar as soon as possible so that a solution can be found on the best way to refund training fees. Look for more information at Þórshamar's reception desk or through the email address: thorshamars@thorshamar.is.

bottom of page